Inkontinens og blærerelaterede problemer

Hver tiende dansker mellem 5 og 90 år rammes af inkontinens

 

Undersøgelser viser, at ca. hver tiende dansker mellem 5 og 90 år rammes af inkontinens. Det skønnes, at 2/3 er kvinder, og i gennemsnit går folk i op til fem år, inden de søger hjælp!

 

Samtidig viser undersøgelser, at 7 ud af 10, som får behandling, bliver fri for inkontinens – hvis altså blot de søger hjælp!

 

Alt for mange går med deres underlivsproblemer alene, uden at søge hjælp. Man mener, at kun op mod 3% er i behandling for deres inkontinens, og kun 2 ud af 3 taler med deres partner om problemerne, bl.a. fordi de skammer sig og er flove.

 

Men der er ingenting at skamme sig over, og sjældent forsvinder problemerne af sig selv. Derfor er det altid en god idé at opsøge professionel hjælp, så du fra starten får den rigtige vejledning.

Ofte kan bækkenbundstræning være løsningen, men ca. 75% foretager ikke disse øvelser korrekt, eller også er træningen ikke målrettet problemet. I nogle tilfælde er traditionel bækkenbundstræning endvidere ikke relevant, da problemet kan skyldes en spændt og overaktiv bækkenbund, hvor løsningen derfor er at lære at afspænde muskulaturen, før man kan behandle eventuel inkontinens.

 

Eller måske handler det slet ikke om en svag bækkenbund, men problemer andre steder i dit underliv?

 

Inkontinens kan inddeles i følgende kategorier:

 

  • Stressinkontinens
  • Urgeinkontinens
  • Blandingsinkontinens
  • Overløbsinkontinens

Stressinkontinens

 

Har du svært ved at holde tæt, når du hoster, nyser, griner, snubler, hopper, løber eller bare er fysisk aktiv?

 

Så har du sandsynligvis stressinkontinens (også kaldet anstrengelsesinkontinens), hvilket er den mest udbredte form for inkontinens.

 

Det har ikke noget at gøre med at være stresset, men handler om, at bækkenbunden ikke kan modstå det pres den udsættes for og dermed giver efter, så der opstår lækager.

 

Årsagerne kan være mange, men især ses børnefødsler, alder, allergi, kronisk hoste (astma og KOL), overvægt, hyppige tunge løft og lignende som udløsende faktorer. Dog kan en overspændt bækkenbund også give symptomer med lækage.

 

Behandlingen vil ofte målrettes mod at opnå god funktion i bækkenbunden, dvs. tilstrækkelig med styrke, udholdenhed og i særdeleshed god koordinering. Det kan være relevant at kigge på væske- og vandladningsvaner, og i nogle tilfælde kan der komme små hjælpemidler på tale. Dog vil omkring 70% opleve bedring alene ved knibeøvelser.

Urgeinkontinens

 

Urgeinkontinens hedder på dansk ”trang-inkontinens” og betyder, at man har svært ved at holde sig og nå på toilettet i tide. Nogle har ikke så ofte lækager, men kun bydende trang med kort varsel (urgency). Andre har store lækager, går hyppigt på toilettet og er styret af at vide, hvor nærmeste toilet befinder sig.

 

Det kan være meget begrænsende i forhold til ens sociale liv og mobilitet at lide af ovenstående, men ofte er der hjælp at hente. Årsagerne kan være en svag bækkenbund, nedsynkning i underlivet, en dysfungerende blære eller måske bare dårlige væske- og vandladningsvaner.

 

Behandlingen vil typisk målrette sig mod at opnå god funktion i bækkenbunden samt hensigtsmæssige væske- og vandladningsvaner. Derudover kan det komme på tale at lave blæretræning, med henblik på at blæren kan rumme tilstrækkeligt med urin. Nogle kan have glæde af en kombination af fysioterapi og medicinsk behandling, hvorfor det i disse tilfælde vil være relevant at inddrage din læge.

 

Ofte vil det være en god idé, hvis du på forhånd har udfyldt et væske-vandladnings-skema, som du vil få udleveret før din første konsultation.

 

Blandingsinkontinens

 

En kombination af både stress- og urgeinkontinens, hvor den ene type ofte vil være dominerende.
Man skønner, at ca. 1/3 af alle, som har inkontinens, lider af blandingsinkontinens.

Overløbsinkontinens

 

Overløbsinkontinens betyder, at blæren løber over. Der kommer typisk store lækager uden noget særligt varsel, og mange føler, at det siver, uden at de kan holde det tilbage.

 

Blæren er en elastisk muskel, men hvis denne over tid har været overstrakt, kan den til sidst få problemer med både at signalere, når den fyldes samt at trække sig tilstrækkeligt sammen og tømme sig fuldstændigt. Ligesom en ballon, der i lang tid har været fyldt helt op, og når den tømmes ikke genvinder sin normale form og elasticitet.

 

Overløbsinkontinens er noget som bygges op over tid. Måske fra dårlige vaner med ikke at gå på toilettet helt tilbage i barndommen, eller pga. et job, som ikke tillader regelmæssige toiletbesøg. Hos nogle vil det give anledning til hyppige blærebetændelser og/ eller smerter i blæren.

 

Behandlingen vil sigte efter at genoprette normale toiletvaner og optimal blæretømning, ofte i kombination med at træne sin bækkenbund.

 

 

Afføringsinkontinens

 

Alle ovennævnte typer inkontinens kan også opstå med afføringen og luft.

Ring til 42 16 97 14 for tidsbestilling.

Telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00-15.00.